Foreningens telt

Grundejerforeningen råder over et stort telt på 10x5 meter, som kan lånes gratis af grundejerforeningens medlemmer. Teltet er til brug i grundejerforeningen og må ikke viderelånes til 3. mand. Før nedtagning af teltet skal det checkes af et bestyrelsesmedlem for mislighold. Er teltet beskadiget betaler låneren for udbedring af skaden. Efter evt. udbedring skal det checkes igen inden aflevering kan accepteres. Sidste låner er ansvarlig for overdækket opbevaring indtil teltet udlånes igen.

Manglende Vejbelysning

Det sker at der mangler lys i én eller flere lygtepæle på de to veje, du kan fejlmelde akutte fejl hos Københavns Energi’s døgnbemandede vagtstation på tlf 3888 2424.  Øvrige fejl og mangler kan meldes via belysningsfejl@tmf.kk.dk eller givetpraj.kk.dk.

Du kan læse mere om gadebelysningen her

Sne og is – regler for grundejere

Her er København Kommunes regelsæt om grundejerens pligter for offentlige fortove og stier m.v.

Is og snerydning i Københavns Kommune

Tips til husejeren

For at lette din tid som beboer her på vejene har bestyrelsen forsøgt at samle informationer, hjælp og gode råd til dig/jer på Grønnehave- og Harrestrup Allé. Har du spørgsmål som ikke besvares her i folderen eller har du gode forslag til bestyrelsen så skriv til os her .

tips til husejeren

G/F Grønnehave på FaceBook

Grundejerforeningen har også en (lukket) facebook gruppe som hedder “Grundejerforeningen Grønnehave (Valby)”. Lav et request til administratoren af gruppen for at blive lukket ind. Det er stedet hvor billederne fra fester og sociale arrangementer bliver lagt op.

Offentlige høringer

Der er med jævne mellemrum høringer om planer for Valby, du kan finde dem på Københavns Kommunes Høringsportal

Høringer om Valby

 

Radon, jordforurening og boligfakta

Der er en masse god information at hente på Din Geo om din bolig og lokalområdet.

Ukrudt ødelægger asfalten – fjern det!

Vi fik lavet veje i G/F Grønnehave for mange millioner i 2009, og jo længere de kan holde jo bedre. Sørg for at få fjernet ukrudtet mellem kantsten og asfalt. Kommer der sprækker+vand+frost så går det stærkt med nedbrydningen, og det er en dyr omgang at reparere.